בן נונג נאם קהן מלונות, דירות בן נונג נאם קהן, לינה ב בן נונג נאם קהן